VŠECHNY ČLÁNKY

Blonde d’aquitaine

Původ plemene

Francie

Užitkový typ

Masný

Tělesný rámec

velký

Značení plemene

BA

Vznik a vývoj plemene

Pochází z jihozápadní Francie. Je to poměrně mladé plemeno, vznik v 50. letech 20. stoleí ze tří místních plemen skotu (guercy, garonnaise, blonde des Pyrénées). Šlechtěním těchto plemen vzniklo plemeno velkého tělesného rámce o výjimečné délce těla s pevnou, ale jemnější kostro a s mimořádně vyvinutým osvalením. Dnes je plemeno výrazně zaměřeno pouze na produkci kvalitního masa. Plemeno vykazuje velmi dobrou plodnost. Tělesná stavba telet, která je charakteriována především jemnou kostrou, menší hlavou, plošším a delším tělem, umožňuje snaný průchod porodními cestami, a proto i přes vyšší porodní hmotnost je u tohoto plemene malý výskyt obtížných porodů.

Jemná stavba, jemná kostra. Zbarvení zvířat je jednobarevné, plavé až načervenalé. Výška krav v kohoutku je 140 až 145 cm, živá hmotnost 800 až 1 100 kg. Býci dosahují 150 cm v kohoutku při živé hmotnosti 1 200 až 1 500 kg.

V ČR jsou dosahovány následující parametry v rámci KUMP: jatečná výtěžnost 65 %, hmotnost ve 120 dnec věku – býčci 181 kg, jalovičky 171 kg, hmotnost ve 210 dnech věku – býčci 282 kg, jalovičky 265 kg, hmotnost v 365 dnech věku – býčci 479 kg, jalovičky 379 kg.