Český strakatý skot, král českých farem a plání

Pro kvalitu českého hovězího děláme maximum