VŠECHNY ČLÁNKY

Limousine

Původ plemene

Francie

Užitkový typ

Masný

Tělesný rámec

střední až velký

Značení plemene

Y

Vznik a vývoj plemene

Pochází z oblasti Centrálního masivu (dnes zejména departmenty Aveyron, Corrère, Haut Vienne) v jihozápadní Francii, kolem 1 000m n.m. První zmínky o skotu tohoto typu pochází již ze 17. století. Plemenná kniha byla založena v roce 1886. Až do první poloviny 20. století bylo plemeno využíváno k tahu. Selekce na velký tělesný rámec s velmi dobře vyvinutou svalovinou a pevným postojem dala předpoklad pro vznik typicky masného plemene s velkým podílem svaloviny a nízkým podílem tuku. Druhé nejpočetněji chované plemeno ve Francii. Toto plemeno se vyznačuje dobrou chodivostí, pastevní schopností a vysokou konverzí objemných krmiv. Předností plemene je dobrá plodnost (dobré mateřské vlastnosti a mléčnost), dlouhověkost a snadné telení. První importy čistokrevných zvířat do ČR proběhly již v roce 1990. V současné době toto plemeno patři k nejpočetnějším masným plemenům v ČR.

Poměrně jemná kostra. Plášťově červené až plavé zbarvení. Světlejší zbarvení kolem mulce, oči a na končetinách. Výška krav v kohoutku je 135 až 140 cm, živá hmotnost 630 až 800 kg. Býci dosahují 143 až 145 cm v kohoutku při živé hmotnosti 1 000 až 1 300 kg.

V ČR jsou dosahovány následující parametry v rámci KUMP: jatečná výtěžnost 60 – 65 %, hmotnost ve 120 dnech věku – býčci 184 kg, jalovičky 168 kg, hmotnost ve 210 dnech věku – býčci 288 kg, jalovičky 263 kg, hmotnost v 365 dnech věku – býčci 494 kg, jalovičky 378 kg.

Farmy, kde
Limousine chováme