VŠECHNY ČLÁNKY

Původ plemene

Skotsko

Užitkový typ

Masný

Tělesný rámec

malý

Značení plemene

GA

Vznik a vývoj plemene

Pochází z jihozápadního Skotska a je to nejstarší dochované plemeno v Anglii. Stáda tohoto plemene se odedávna pásla v četných údolích řek i v blízkosti mořského pobřeží i ve vysokých horách. Díky tomuto vývoji získalo plemeno galloway nesmírnou odolnost a tvrdost, a proto si jej v pozdějších dobách oblíbili místní chovatelé. Od roku 1881, kdy byla založena první Plemenná kniha tohoto plemene na území Velké Británie, začala skutečná chovatelská práce a i jeho rozšíření do celého světa. Na pevninském území Evropy nastalo rozšíření tohoto plemene a vznik Plemenných knih až prakticky po skončení 1. světové války a zejména v 50. až 60. letech 20. století. Nejvyšší rozšíření v Evropě je v současné době v Německu. V České republice se toto plemeno chová od roku 1991, kdy byla dovezena první skupina těchto zvířat právě z Německa a také z Rakouska. Nenáročnost plemene, která umožňuje celoroční pobyt zvířat venku, dobrá růstová schopnost telat, vynikající mateřské vlastnosti a nízké ztráty telat během chovu v horských a podhorských oblastech.

Galloway je dominantně bezrohý. Vyskytuje se ve více než 10 barevných variantách, přičemž základní formy jsou: plášťová (černá, červená, „dun“), belted (základní barvy + bílý pruh), white park a riggit. Výška krav v kohoutku je 120 až 125 cm, živá hmotnost 450 kg. Býci dosahují 128 až 130 cm v kohoutku při živé hmotnosti 650 až 700 kg.

V ČR jsou dosahovány následující parametry v rámci KUMP: hmotnost ve 120 dnech věku – býčci 151 kg, jalovičky 141 kg, hmotnost ve 210 dnech věku – býčci 238 kg, jalovičky 209 kg, hmotnost v 365 dnech věku – býčci 337 kg, jalovičky 283 kg.