VŠECHNY ČLÁNKY

Původ plemene

Francie

Užitkový typ

Masný

Tělesný rámec

střední

Značení plemene

GS

Vznik a vývoj plemene

Pochází z jižní Francie (Gaskoňska). Původně bylo toto plemeno využíváno jako skot s trojstrannou užitkovostí (především k tahu). Plemenná kniha byla založena v r. 1894. Přibližně před 30ti lety byl šlechtitelský program zaměřen na jednostrannou masnou užitkovost v extenzivních podmínkách při zachování vrozené odolnosti, s velmi dobře utvářenými končetinami a tvrdými paznehty. Plemeno se mimo jiné vyznačuje také výbornou konverzí živin z objemných krmiv a snadnou ovladatelností.

Plášťově světle šedé až stříbřié zbarvení. Krávy a telata mají bílou barvu. Charakteristickýcm znakem jsou také černé sliznice. Výška krav v kohoutku je 135 až 138 cm, živá hmotnost 630 až 680 kg. Býci dosahují 145 až 152 cm v kohoutku při živé hmostnosti 1 000 až 1 200 kg.

V ČR jsou dosahovány následující parametry v rámci KUMP: porážková hmotnost 600 až 700 kg, přírůstek v testu 1 400 až 1 800 g/ks/den, jatečná výtěžovost 60 až 62 %, hmotnost ve 120 dnech věku – býčci 159 kg, jalovičky 148 kg, hmotnost ve 210 dnech věku, býčci 245 kg, jalovičky 226 k, hmotnost v 365 dnech věku – býčci 419 kg, jalovičky 323 kg.