backzpět 20. 10. 2020

Pohoda ve výkrmu
– jenom žrádlo
a odpočinek

Chov býků nemusí být samozřejmostí každé hovězí farmy, ale pro farmu AGROPARKL spol. s.r.o. to není nic nového ani neobvyklého. Kromě chovu krav je energie skorošického kolektivu pracovníků vkládána také do výkrmu býků. Ti mají dokonce jména a reagují na pískání.  

Ve Skorošicích se chovají býci pozdního plemene Charolaispro které je typická schopnost intenzivního výkrmu do vysokých porážkových hmotností s denním přírůstkem váhy až 1,5 kg. To je určitě pozitivním benefitem, ale celý příběh začíná trochu jinak.  

Býčci se rodí z velké části vzimním období, přibližně od ledna až do květnaNa jaře jsou smatkami, dalšími krávami a ostatními telaty vyhnáni na pastvu, kde tráví celé léto i kus podzimu. Býčci zůstávají u matek asi půl rokupak se zařadí do kategorie výkrmových býků a putují na rok a půl do nově opravených stájí výkrmu. Tam se nejdříve rozkoukávají, zvykají si na častější přítomnost lidí, na jejich hlasy i pohyby. Je jim dopřáván klid, čisto, sucho, kartáčování, a hlavně pořádná krmná dávka. Ta se skládá z kvalitní senáže, siláže zkukuřice, občas z obilných směsí – vše vlastní výroby. Býci jsou krmeni jednou denně, ale ještě dvakrát se krmivo přihazujeRána tráví většinou ve stáji a odpolednejak se otočí slunce, odcházejí relaxovat na čerstvý vzduch do ohrady.  

Ve dvou letech se z výkrmového býka stává býk jateční. Což je věk, kdy dosahuje jateční zralosti a dalším výkrmem by se pouze snižovala jakostní třída masa. V této době už Budulínek ze Skorošic váží krásných 800 kg čisté váhy.