backzpět 20. 10. 2020

Ze života
krávy

Život na farmě zní celkem idylicky, život ve velkochovu už o poznání méně. Právě velkochovy jsou často spojovány s nedostatečným prostorem pro plnohodnotné žití chovaných zvířat, ovšem jen zřídkakdy jde o stoprocentní pravdu. Třeba na takové farmě AGROPARKL spol. s.r.o. ve Skorošicích je život tamějších krav pastvou pro oči, a to doslova.  

Vše začíná vzimě narozením telátek – býčka nebo jalovičky. Správná terminologie to nazývá zimní otelení, protože k porodům dochází zpravidla někdy mezi lednem a březnem. Nový život je na svět přiveden ve stájích s porodními boxy nebo na chráněných porodních místech. Telata zůstávají po celou dobu v oddělených stájích s matkamikteré se o ně pečlivě starají a nespouštějí je ani na sekundu zdohledu. Typickým povahovým rysem otelené krávy je pak ostrost, za tu může náhlý příval hormonů a samozřejmě i ochranitelské mateřské pudy.  

Koncem dubna, začátkem května začíná období pasení. Krávy se sjalovičkami a býčky vydávají na pastvu, kdtráví celou letní sezonu až do zámrazu. Živí se jetelotrávou, telata mlékem, mají přísun k pité vodě a dané dny jim zpestřuje přesun mezi pastvinami. Na konci října, ale klidně až v listopadu se stáhnou do stájí, do takzvaných zimovišť či dortek, což jsou velké haly s venkovním výběhem. Tam mají k dispozici krmení, přes zimu to je většinou senáž, siláž z kukuřice nebo obilné směsi, také napajedla svodou, a hlavně oblíbené kartáče na očesání. 

Býčci odcházejí do výkrmu. Jalovice vyrůstají u matky půl roku, maximálně 8 měsíců. Posléze odcházejí do takzvaného odstavu, kde zůstávají až do 2 let. V tomto věku může dojít k připuštění, které probíhá buď přirozenou plenitbou s plemenným býkem, nebo inseminačně. Březost u skotu trvá 285 dnípřibližně 9,5 měsíce, a na jejím konci je otelení, které z jalovice udělá krávu. A to už jsme zase na začátkuŽivot krávy končí porážkou na jatkách přibližně v jejich 8 letech, možná i dřív nebo naopak později, to se odvíjí zejména od jejího zdraví, tak pevně spojeného s radostí z žití.