backzpět 20. 10. 2020

Plnohodnotný
život zvířete

Plnohodnotný život zvířete je krokem k prvotřídnímu masu 

Chov masného skotu je slovní spojení, které označuje vše, co se skrývá za pořádným kusem hovězího masaCož zrovna nezní nijak zvlášť mírumilovně, ani to příliš nevypovídá o situaci ve velkochovech. Ale proto je tu druhý pojem – welfarepopisující pravidla chovu naplňující život zvířat po materiálních i těch čistě duševních stránkách.  

Jde o toaby zvíře žilo v souladu s životním prostředím a bylo chráněno před fyzickým a psychickým strádáním. Welfare je zkrátka pohoda zvířat, kterou definuje celý soubor podmínek zajišťujících jejich spokojený život s dokonalým zdravím. Zní to jednoduše, ale realita je trochu jiná. 

Dalo by se říct, že čím je hospodářské zvíře větší, tím je náročnější na veškerou péči. A jistě není pochyb o tom, že skot do této větší kategorie spadáMezi nejzákladnější potřeby kvalitního života patří absence hladu a žízně, tedy dostatek kvalitního krmiva a nezávadné vody. Záleží také na možnosti kontaktu s jedinci stejného druhuale i na vztahu s člověkem. Ten je strážcem dobrého zdraví, ať už jde o pravidelnou veterinární péči, nebo každodenní dohled personáluLidská pozornost je nezbytnostíbez které se žádný chov neobejde. Protože jen zvířata zvyklá na lidské hlasy mohou žít v klidu a bez strachu z ublížení.  

Samostatnou kapitolou je ustájení skotu. Jestliže to nevyžaduje zdravotní stav, neměla by být zvířata chována vizolaci, a naopak ani ve velkých skupinách, které by znemožňovaly přirozený pohyb, odpočinek nebo uspokojení potřeb potravy a vody. To zdaleka není vše. Lože musí být čisté, suché, podlahy vhodně upravené a hluk, osvětlení i větrání nesmí vyvolat u zvířat podráždění.  

Více než dobrým příkladem chovu masného skotu je skorošická farma AGROPARKL spol. s.r.o., která se díky poctivému uplatňování welfare může pyšnit nejen kvalitní produkcí, ale i kladnými vztahy zvířat k personálu. Zní to možná neuvěřitelně, ale je to tak. Welfare existuje, funguje a jeho principy musí být v chovu dodržovány