backzpět 22. 10. 2020

GLOBALGAP

Je to certifikační standard zajišťující provozování správné zemědělské praxe mezi jednotlivými obchodníky na trhu. Popisuje minimální požadavky na správnou zemědělskou praxi a je určen chovatelům a pěstitelům čerstvé zeleniny a ovoce (GAP, Good Agricultural Practice), respektive všech zemědělských produktů pěstovaných za účelem konzumace lidmi. Jedním ze základních cílů je „standardizovat“ zemědělství, které bude ctít principy trvale udržitelného rozvoje a bezpečnosti v rámci potravinového řetězce, zahrnující mj. minimalizaci agrochemických vstupů (ochranu přírody), welfare hospodářských zvířat, důraz kladený na sledovatelnost, otevřenou komunikaci a aplikaci nejlepších praktik.