backzpět 19. 10. 2020

WELFARE

Welfare je péče o zvíře tak, aby bylo chováno v souladu s životním prostředím, v podmínkách které ručí za přímou i nepřímou ochranu proti týrání. Zdraví a stav pohody zvířete významně ovlivňuje kvalitu masa a finálních výrobků.