backzpět 22. 10. 2020

ŽLUTÁ KARTA

Jedná se o Dánský systém monitoringu spotřeby antibiotik v živočišné výrobě. V oblasti zemědělství se žlutou kartou postihují farmy, které vykazují nadlimitní podávání antibiotik vepřům. Dánsko zavedlo národní systém monitoringu spotřeby antibiotik tzv. Žluté karty již v roce 2010 a patří v této oblasti k průkopníkům. Od té doby se zde podařilo výrazně snížit spotřebu antibiotik v chovech prasat. Tato země má, spolu s ostatními skandinávskými státy, nejnižší spotřebu antibiotik na světě. Farmy se do projektu zapojují dobrovolně, kdy v ČR jsou zapojeny pouze tři farmy, a to ANIMO Žatec, LIPRA PORK (Štěpánovice) a SPV Pelhřimov.